آرشیو نامه مردم

 • ۱۰۶۸

  نقش و اهمیت نیروهای چپ، در برپایی «اتحادهای تاکتیکی» در مبارزه برای دموکراسی، عدالت اجتماعی، و دفاع از حق حاکمیت…

 • ۱۰۶۷

  نقش اساسیِ مبارزات صنفی زحمتکشان، در تشکیلِ جبههٔ وسیع علیه دیکتاتوری ولایت فقیه

 • ۱۰۶۶

  پیکارِ فزایندۀ کارگران، دانشجویان، معلمان، و زنان و ضرورت هماهنگی بیش از پیش گردان های اجتماعی در نبرد با رژیم…

 • ۱۰۶۵

  اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد ۱۶ آذر، روز دانشجو و زایش ندای «اتحاد،…

 • ۱۰۶۴

  منافع مردم و حق حاکمیت ملی در منگنه فشار دیکتاتوری ولایی و دولت راستِ افراطی آمریکا تشدید مبارزه وظیفهٔ مبرم…

 • ۱۰۶۳

  سرکوب و جنایت، حربهٔ تاریخی حکومت‌های استبدادی

 • ۱۰۶۲

  بن بست رژیم ولایت فقیه، رجزخوانی های رهبر، و ضرورت برپایی جنبش ضداستبدادی فراگیر و سازمان یافته! مبارزه در راه‌ترمیم…

 • ۱۰۶۱

  اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودهٔ ایران به مناسبت هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس حزب

 • ۱۰۶۰

  پیش به سوی نفیِ رویکرد حاکمیت مطلق ولایی یا سلطنتی، و زایش رویکردی نو برای مرحلهٔ دموکراتیک-ملی! در راه ارتقای…

 • ۱۰۵۹

  اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت سی مین سالگرد فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی ایران

دکمه بازگشت به بالا